• شنبه 1399/8/3  

اطلاعات پدیده آورندگان

نشربهاردلها

نشربهاردلها


فهرست کتاب های پدید آورنده
ردیف نام کتاب سال انتشار نوبت چاپ قطع کتاب گروه سنی قیمت به ریال
1 تبلت برای کودکان -فرصتها-تهدیدها-راهکارها
1396/10/9
اول
رقعی
نوجوان
70000
2 جامدادی بهارک
1397/5/15
اول
پالتویی
کودک
140000
3 حضرت زینب (س) اسوه صبر و استقامت
1390/10/9
سوم
رقعی
بزرگسال
70000
4 دفتر 60 برگ شهید قاسم سلیمانی
1398/10/28
11
وزیری
65000
5 دفتر 60 برگ (رهبری - بیانیه گام دوم )
1398/10/28
11
وزیری
65000
6 دفتر 60 برگ (شهید ستاری )
1398/10/28
11
وزیری
65000
7 دفتر 60 برگ شهید تهرانی مقدم
1398/10/28
11
وزیری
65000
8 دفتر مشق 40 برگ امام خمینی (آبی)
1396/6/1
اول
وزیری
کودک
45000
9 دفتر مشق 40 برگ امام خمینی (سبز)
1396/6/1
اول
وزیری
45000
10 دفتر مشق 40 برگ امام خمینی و مطالعه
1396/6/1
اول
وزیری
کودک
45000
11 دفتر مشق 40 برگ امام خمینی و کودکان
1396/6/1
اول
وزیری
کودک
45000
12 دفتر مشق 40 برگ حجاب (کد 4 )
1395/5/19
اول
وزیری
کودک
45000
13 دفتر مشق 40 برگ سنجاب آبی
1395/5/19
اول
وزیری
کودک
45000
14 دفتر مشق 40 برگ طرح امام رضا (ع)
1396/6/1
11
وزیری
کودک
9127595288
15 دفتر مشق 40 برگ طرح حضرت معصومه(ع)
1396/6/1
اول
وزیری
کودک
9127595288
16 دفتر مشق 40 برگ طرح سنجاب سبز
1397/5/18
اول
وزیری
9127595288
17 دفتر مشق 40 برگ طرح مسواک
1396/5/29
اول
وزیری
کودک
9127595288
18 دفتر مشق 40 برگ طرح نماز آبی
1397/5/18
اول
وزیری
کودک
45000
19 دفتر مشق 40 برگ طرح نماز سبز
1397/5/18
11
وزیری
9127595288
20 دفتر مشق 40 برگ عشایر (کد2)
1395/5/19
اول
وزیری
کودک
45000
21 دفتر مشق 40 برگ نماز دخترانه ( کد 3 )
1395/5/19
اول
وزیری
کودک
9127595288
22 دفتر مشق 40 برگ چادر(کد 1)
1395/5/19
اول
وزیری
کودک
9127595288
23 دفتر مشق 40برگ
1395/5/19
11
وزیری
کودک
45000
24 دفتر مشق 40برگ طرح آب ( کد 5)
1395/5/19
11
وزیری
کودک
45000
25 دفتر مشق 40برگ نیایش(کد 6)
1395/5/19
اول
وزیری
کودک
45000
26 دفتر مشق 60 برگ (طرح شهدا) شهید صیاد شیرازی
1397/5/20
اول
جیبی
نوجوان
65000
27 دفتر مشق 60 برگ (طرح شهدا) شهید همت
1396/11/25
اول
وزیری
نوجوان
65000
28 دفتر مشق 60 برگ رزمنده
1396/5/29
اول
وزیری
کودک
65000
29 دفتر مشق 60 برگ طرح شهید حججی
1397/5/18
11
وزیری
نوجوان
65000
30 دفتر مشق 60 برگ طرح میوه آبی
1397/5/18
اول
وزیری
نوجوان
65000
31 دفتر مشق 60 برگ طرح میوه نارنجی
1397/5/18
دوم
وزیری
نوجوان
65000
32 دفتر مشق40 برگ طرح حیوانات
1395/5/19
اول
وزیری
کودک
9127595288
33 دفتر نقاشی 40 برگ بهارک
1396/5/29
اول
وزیری
کودک
9127595288
34 دفتر نقاشی 40 برگ دخترانه
1395/5/19
11
وزیری
کودک
9127595288
35 دفتر نقاشی 40 برگ پسرانه
1395/5/19
11
وزیری
کودک
9127595288
36 دفترچه یاداشت (سایز8×12) حجاب / نماز
1396/12/24
اول
جیبی
کودک
30000
37 دفترچه یاداشت (سایز8×12) طرح شهدا
1396/12/24
اول
نیم جیبی
نوجوان
30000
38 دفترچه یاداشت طرح بارگاه امام رضا ع (سایز8×12)
1396/12/12
اول
جیبی
کودک
0
39 دفترچه یاداشت طرح بارگاه حضرت معصومه س (سایز8×12)
1396/12/12
اول
نیم جیبی
کودک
30000
40 دفترچه یاداشت طرح حجاب (سایز8×12)
1396/12/12
اول
جیبی
نوجوان
30000
41 دفترچه یاداشت طرح نماز (سایز8×12)
1396/12/12
11
جیبی
30000
42 دفترچه یادداشت طرح آب (سایز۱۱×۱۵)
1395/8/17
اول
جیبی
کودک
30000
43 دفترچه یادداشت طرح حجاب (سایز۱۱×۱۵)
1395/8/17
اول
جیبی
نوجوان
30000
44 دفترچه یادداشت طرح سنجاب (سایز 11*15)
1395/8/17
اول
جیبی
کودک
30000
45 دفترچه یادداشت طرح سنجاب2 (سایز۱۱×۱۵)
1395/8/17
اول
جیبی
کودک
30000
46 دفترچه یادداشت طرح عشایر (سایز۱۱×۱۵)
1395/8/17
اول
جیبی
کودک
30000
47 دفترچه یادداشت طرح میلاد (سایز۱۱×۱۵)
1395/8/17
اول
جیبی
کودک
30000
48 دفترچه یادداشت طرح نیایش (سایز۱۱×۱۵)
1395/8/17
اول
جیبی
کودک
30000
49 دفترچه یادداشت طرح گوزن (سایز۱۱×۱۵)
1395/8/17
اول
جیبی
کودک
30000
50 قصه های قرآنی (شش داستان/شش بازی)
1399/5/26
اول
رحلی وزیری
180000
1 2