• پنج شنبه 1397/8/24  

اخبار

جـدول تـخفیفات نـشربـهاردلهـا

احکام انتخابات

احکام انتخابات
  • یکشنبه 24/11/1395 9:32:9
ادامه مطلب

کتاب احکام انتخابات با نظارت استاد محمدحسین فلاح زاده

 

آشنایى با احکام ویژه هر صنف، براى دست‏اندرکاران آن ضرورى و براى مراجعان به آن مشاغل، نیاز قطعى و براى اهل مطالعه، دانشی اجتماعى و دینى است.

 طرح پژوهشى فقه و زندگى، که با سفارش «ستاد احیاء امر به معروف و نهى از منکر» و همّت «پژوهشکده امر به معروف ونهی ازمنکر» شکل گرفته، پاسخى به نیازهاى بشر، در همه عرصه ‏هاى زندگى است.

 کتاب حاضر شانزدهمین شماره از این مجموعه است که به کاوش در معروف و منکرهای سیاسی و مرتبط با انتخابات پرداخته و اصول رفتار اسلامی برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و دیگر دست اندرکاران وهواداران روشن ساخته است. امیدواریم با شناخت وظیفه الهی و عمل به آن گام های بلندتر به سوی کسب رضای خداوند و خدمت به بندگان او برداریم و در تقویت نظام اسلامی بکوشیم.