• شنبه 1401/9/12  

اطلاعات پدیده آورندگان

کتب انتشارات بهاردلها

نـــوشـت افـــزار بـــهـارك

تازه های نشر

دفتر

دفتر

ثبت نشده


فهرست کتاب های پدید آورنده
ردیف نام کتاب سال انتشار نوبت چاپ قطع کتاب گروه سنی قیمت به ریال
1 دفتر مشق 60 برگ کد 10
1398/6/14
اول
جیبی
نوجوان
200000
2 دفتر مشق 60 برگ کد 38
1396/11/25
اول
وزیری
نوجوان
200000
3 دفتر مشق 60 برگ کد 40
1396/11/25
اول
وزیری
نوجوان
200000
4 دفتر مشق 60 برگ کد 42
1396/11/25
اول
وزیری
نوجوان
200000
5 دفتر مشق 60 برگ کد 43
1396/11/25
دوم
وزیری
نوجوان
200000
6 دفتر مشق 60 برگ کد 44
1396/11/25
11
وزیری
نوجوان
150000
7 دفتر مشق 60 برگ کد 45
1396/11/25
اول
وزیری
نوجوان
150000
8 دفتر مشق 60 برگ کد 52
1396/11/25
اول
وزیری
نوجوان
150000
9 دفتر مشق 60 برگ کد 54
1396/11/25
اول
وزیری
150000
10 دفتر نقاشی 40 برگ کد 39
1396/5/29
اول
وزیری
150000
11 دفتر نقاشی 40 برگ کد 41
1396/5/29
اول
وزیری
کودک
150000
1