• چهارشنبه 1398/4/5  

اطلاعات پدیده آورندگان

دفتر

دفتر

ثبت نشده


فهرست کتاب های پدید آورنده
ردیف نام کتاب سال انتشار نوبت چاپ قطع کتاب گروه سنی قیمت به ریال
1 دفتر مشق 60 برگ (طرح شهدا) شهید ابراهیم هادی
1396/11/25
اول
وزیری
نوجوان
9127595288
2 دفتر مشق 60 برگ (طرح شهدا) شهید بابایی
1396/5/29
اول
وزیری
65000
3 دفتر مشق 60 برگ (طرح شهدا) شهید باقری
1396/11/25
اول
وزیری
نوجوان
9127595288
4 دفتر مشق 60 برگ (طرح شهدا) شهید باکری
1396/5/29
11
وزیری
کودک
65000
5 دفتر مشق 60 برگ (طرح شهدا) شهید بروجردی
1396/11/25
اول
وزیری
نوجوان
9127595288
6 دفتر مشق 60 برگ (طرح شهدا) شهید جهان آرا
1396/11/25
اول
وزیری
نوجوان
9127595288
7 دفتر مشق 60 برگ (طرح شهدا) شهید حججی
1396/11/25
دوم
وزیری
نوجوان
65000
8 دفتر مشق 60 برگ (طرح شهدا) شهید خرازی
1396/11/25
11
وزیری
نوجوان
35000
9 دفتر مشق 60 برگ (طرح شهدا) شهید زین الدین
1396/11/25
اول
وزیری
نوجوان
35000
10 دفتر مشق 60 برگ (طرح شهدا) شهید علمدار
1396/11/25
اول
وزیری
35000
11 دفتر مشق 60 برگ (طرح شهدا) شهید کاوه
1396/5/29
11
وزیری
کودک
65000
1